Famous Personalities


Padmashree Vikhe Dadapatil Rajale Venugopal Dhoot Sadashiv Amrapurkar Balasaheb Kale
Achutrao Patwardhan Shankarrao Kolhe Popat Pawar Madhukar Kambikar Balasaheb Nagwade
Raosaheb Patwardhan Anna Hazare Pankaj Shirsath Annasaheb Shinde Bhaskarrao Auti
Bhausaheb Thorat Baburao Tanpure Avatar Meherbaba RaoSaheb Shinde Reshma Gandhi
Abhasaheb Nimbalkar Jyotsna Tribhuvan Balasaheb Bharade Bhanudas Murkute Chabu Pahilwan
Marutrao Ghule Ashok Thore Datta Deshmukh Suryabhan Wahadne Chandrabhan Athare
Motibhau Firodiya Sanjivani Khoje Dadasaheb Rupawate N.S. Farande Babasaheb Thube
Senapati Bapat Yashwantrao Gadhakh B.J. Khatal S.M. Asir Com. Madhukar Katre
Shankarrao Kale Govindrao Adik Principal Kaundinya Acharya Donde Ramdas Futane
Com. P.B. Kadu Madhukar Pichad Madhukar Toradmal P.Y. Falke  

Photo Gallery

More Photos

Today's Weather

More

Find Us

Ahmednagar